Mami

Mami

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Shëndetësi, Punë Sociale

Paga

250 - 350

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Mamitë ndihmojnë gratë gjatë shtatzënisë, lindjes dhe gjatë periudhës së paslindjes duke ofruar kujdes dhe mbështetje për nënën dhe të porsalindurit. Ata këshillojnë për shëndetin, procesin e lindjes, masat emergjente, të qenit prindër, qasjen në kujdesin mjekësor dhe masat parandaluese.

Aktivitetet

 • Këshillimi në lidhje me proceset fizike dhe emocionale të përfshira në periudhat e shtatzënisë, lindjes dhe paslindjes
 • Identifikimi, monitorimi dhe trajtimi i problemeve të lidhura me shtatzëninë
 • Monitorimi i gjendjes së nënës dhe të porsalindurit gjatë shtatzënisë, gjatë dhe pas lindjes
 • Krijimi dhe ndjekja e planeve emergjente ose të paparashikuara për nënat dhe të sapolindurit
 • Kujdesi i pastërtisë, sigurisë dhe disponueshmërisë të mjediseve të lindjes
 • Ruajtja e dokumenteve të kontaktit të të gjithë pacientëve
 • Hartimi i statistikave të praktikave klinike dhe informimi në lidhje me shëndetin e komunitetit dhe burimet shoqërore.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë njohuri për diagnostikim, trajtim dhe rehabilitim të disfunksioneve fizike dhe mendore
 • Të kenë njohuri për mjekësinë, psikologjinë dhe biologjinë
 • Të kenë njohuri për proceset dhe parimet për ofrimin e shërbimeve të klientëve dhe shërbimeve personale
 • Te kenë njohuri për procedurat administrative, njohjen e ligjeve dhe rregullat e qeverisë 
 • Të jenë të aftë të përcjellin informacione në mënyre efektive
 • Të jenë të aftë të identifikojnë probleme komplekse dhe të ofrojnë zgjidhje.

Kushtet e punës

Mamitë punojnë në spitale publike dhe private, qendra shëndetësore, shtëpi dhe agjenci të infermierisë në rotacion shtatë ditor i cili përfshin ndërrime në mëngjes, pasdite, mbrëmje, fundjavë dhe festa publike. Disa nga mamitë janë të vetëpunësuar dhe menaxhojnë bizneset e tyre, orarin dhe ngarkesën e punës.

Veglat e punës

Mamitë përdorin pajisje mjekësore komplekse si shiringa për tërheqjen e gjakut, termometra  mjekësor, stetoskopë, cilindrat e oksigjenit, shiringa mjekësore, ultratinguj mjekësor, shkallët mjekësore, kompjuterë personal, pinca kirurgjikale, gërshërë kirurgjikale, kuti për qepje etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për t'u bërë mami, duhet të merrni një diplomë të mamive në një shkollë profesionale apo kolegj.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet