Marangoz

Marangoz/-e

Shkollimi

Trajnime profesionale

Aktualiteti

I ulët

FUSHA E EDUKIMIT

Shërbime

Paga

180 - 300

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Marangozët ndërtojnë, instalojnë, mirëmbajnë dhe riparojnë struktura të drurit dhe materialeve tjera në objekte të ndryshme ndërtimi.

Aktivitetet

  • Riparimi i strukturave të drurit
  • Prerja dhe formësimin e materialit
  • Instalimi dhe mirëmbajtja e kornizave të dyerve dhe dritareve
  • Konstruktimi dhe punimi i tavaneve

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të jenë të shkathët me punëdore
  • Të kenë aftësi në zgjidhjen e problemeve
  • Të kenë fizik të mirë dhe të jenë të aftë të punojnë punë fizike
  • Të kenë aftësi të mira komunikimi
  • Të kenë aftësi në planifikim dhe organizim
  • Të jenë efikas dhe të saktë  

Kushtet e punës

Marangozët punojnë në ndërtime dhe konstruksione, pra punojnë në ambiente ku ka zhurmë, pluhur, baltë etj. Marangozëve mund tu kërkohet të punojnë në hapësira të ngushta ose edhe në lartësi.

Veglat e punës

Marangozët punojnë me disa lloje të drurit, pajisje dore elektrike, pajisje matëse sikurse niveluesi dhe kënd matësit, etj. Varësisht nga lloji i punës atyre u duhet të përdorin edhe pajisje të sigurisë.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i marangozit mund të praktikohet pasi të përfundohet trajnimi në vendin e punës.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?