Matematikan/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Shkollimi

Shkenca Matematiko Natyrore

Paga

500 - 900

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Matematikanët mbledhin dhe interpretojnë të dhënat numerike. Ata gjithashtu zhvillojnë fushat ekzistuese të matematikës sikurse algjebra, analiza dhe statistika dhe angazhohen në zbatimin praktik të tyre

Aktivitetet

 • Studiojnë dhe zhvillojnë teoritë dhe teknikat matematikore
 • Këshillojnë ose aplikojnë metoda të ndryshme për mbledhjen e të dhënave
 • Analizojnë, vlerësojnë, përpunojnë, dhe interpretojnë të dhënat statistikore
 • Analizojnë trendet ekonomike
 • Marrin pjesë në mbledhje dhe konferenca
 • Përgatisin dokumente dhe raporte shkencore

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të këtë aftësi të mira numerike dhe kompjuterike
 • Të kenë shkathtësi analitike dhe hulumtuese
 • Të kenë shkathtësi komunikimi dhe shkrimi
 • Të jenë të vëmendshëm ndaj detajeve
 • Të jenë të përkushtuar

Kushtet e punës

Matematikanët zakonisht punojnë në zyre, përpos rasteve kur janë në terren duke mbledhur të dhëna, ose duke takuar klientë. Ata mund të jenë të punësuar për kompani hulumtuese të marketingut, për shërbime statistikore qeveritare, për kompani farmaceutike, komerciale, institucione edukative sikurse universitetet ose shkollat etj. Ata në shumicën e kohës punojnë me orar të rregullt.

Veglat e punës

Matematikanët përdorin kompjuterë gjatë gjithë punës së tyre. Ata shpesh përdorin programe të specializuara për kalkulim dhe manipulim të të dhënave në mënyrë që të identifikojnë më mirë trendët dhe të kuptojnë marrëdhëniet mes faktorëve të ndryshëm.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për t’u bërë matematikan, duhet të përfundohet niveli Master ose PhD në matematikë, statistikë, apo ndonjë fushë tjetër të ngjashme.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet