Automekanik

Mekanik/-e i/e veturave

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Inxhinieri, prodhim dhe ndërtimtari

Paga

250 - 350

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Mekanikët e veturave, të quajtur edhe automekanik mirëmbajnë, rregullojnë dhe kontrollojnë gjendjen e motorit dhe trupit të automjetit.

Aktivitetet

 • Testimi i pjesëve të veturës për t’u siguruar që punojnë mirë
 • Identifikimi i problemeve mekanike
 • Testimi dhe lyerja e motorit dhe pjesëve të tjera kryesore të veturave
 • Mirëmbajta e veturës, si ndërrimi i vajit, rotacionet e gomave etj.
 • Riparimi ose ndërrimi i pjesëve 
 • Konsultimi me klient për problemet automatike dhe riparimet e kryera

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Aftësi për të punuar mirë me veglat manuale të dorës
 • Aftësi për zgjidhjen e problemeve
 • Të kenë sy për detaje
 • Të kenë shkathtësi mekanike
 • Të kenë shkathtësi të komunikimit me klientë
 • Qëndrueshmëri fizike

Kushtet e punës

Mekanikët e makinave punojnë në garazhe, punëtori dhe vend punishte të tjera ku bëhet kontrollimi dhe servisimi i makinave. Vendi i punës së tyre është mjaft i çrregullt dhe i ndotur me benzinë, naftë, vajra dhe shpeshherë ata duhet të performojnë punë të rënda fizike. Shumica e mekanikëve të veturave punojnë me orar të plotë. Ata mund të jenë të punësuar për kompani private, si ato për mirëmbajtje dhe rregullim të automjeteve, shitës të veturave, stacione të naftës dhe benzinës apo mund të jenë të vetë-punësuar.

Veglat e punës

Mekanikët e veturave duhet të jenë të njoftuar me veturat dhe sistemin e tyre. Ata përdorin pajisje për ngritje të veturave, vegla me ndriçim, kaçavida, çelësa shtrëngues, kompresor të ajrit, pjesë zëvendësuese të mjeteve dhe të ngjashme. 

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për të punuar si mekanik i veturave nuk nevojitet ndonjë kualifikim formal, megjithatë përfundimi i shkollës së mesme profesionale teknike ndihmon në avancim për këtë profesion. Shumica e mekanikëve kryejnë trajnim gjatë punës, ku fillojnë me punë më të thjeshta dhe gradualisht aftësohen më shumë.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?