Menaxher/-e i/e turizmit dhe hotelerisë

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Shkollimi

Ekonomi Turizëm dhe Hotelieri

Paga

600 - 800

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Menaxherët e turizmit dhe hotelerisë menaxhojnë një institucion ose biznes turizmi e hotelerie.

Aktivitetet

 • Promovimi i turizmit në regjionin e tyre përmes marketingut
 • Menaxhimi i qendrave të informimit për turizëm
 • Kontrollimi i përzgjedhjes dhe trajnimit të stafit
 • Menaxhimi i buxhetit dhe të dhënave financiare
 • Shkrimi i raporteve, planeve biznesore dhe njoftimi për shtyp
 • Komunikimi me klientë dhe planifikimi i aktiviteteve të restoranteve dhe bareve
 • Kontrollimi i rezervimeve, mikpritjes dhe shërbimit.
 • Organizimi i aktiviteteve kulturore, artistike dhe argëtuese për turistë dhe shërbime të tjera.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë shkathtësi ndërpersonale dhe komunikimi
 • Të kenë një qëndrim pozitiv dhe të jenë të aftë të punojnë me njerëz të ndryshëm
 • Të kenë shkathtësi organizative
 • Të kenë shkathtësi të udhëheqin të tjerët dhe t’i motivojnë ata
 • Të kenë fleksibilitet dhe të jenë entuziastë
 • Të kenë burime të shumta dhe kontakte sociale

Kushtet e punës

Menaxherët e turizmit dhe hotelerisë punojnë në zyre të hoteleve, moteleve dhe në ndonjë shërbim tjetër për turistë. Pjesën tjetër të kohës ata e kalojnë jashtë zyrës duke hulumtuar tregun dhe duke mbajtur prezantime apo punë të tjera promovuese për biznesin e tyre. Ata janë në kontakt të vazhdueshëm me njerëz dhe orari i tyre i punës mund të jetë jo i rregullt, duke përfshirë mbrëmjet, fundjavat dhe festat zyrtare. Periudhat e pushimeve vjetore janë më të ngarkuarat gjatë punës së tyre.

Veglat e punës

Menaxherët e turizmit dhe hotelerisë përdorin kompjuterë dhe softuer të specializuar për detyra si menaxhimi i të dhënave të klientëve dhe pagesave të tyre, i stafit, i llogarive bankare, si dhe çështje të tjera administrative. Ata po ashtu bëjnë porositjen e materialeve të nevojshme për hotel, si pajisjet për akomodim, përgatitje të ushqimit, pastrim etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për t’u bërë menaxher i turizmit dhe hotelerisë duhet të përfundohet niveli Bachelor në ekonomi apo hoteleri dhe turizëm.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet