Metalpunues

Metalpunues/-e

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Inxhinieri, prodhim dhe ndërtimtari

Paga

200 - 350

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Metalpunuesit bëjnë prerjen, formësimin dhe montimin e metaleve të ndryshme si çeliku, zinku, bakri, nikeli, argjendi dhe llojeve tjera, për të krijuar strukturat e kërkuara metalike.

Aktivitetet

 • Prodhimi, formësimi, ngjitja dhe prerja e pjesëve të metalit
 • Matja dhe caktimi i llojeve të materialeve që kërkohen për të ndërtuar pjesë metalike sipas skicave
 • Përdorimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kur është e nevojshme
 • Montimi dhe përafrimi i pjesëve metalike për përshtatje të duhur në struktura
 • Vendosja e pjesëve mbrojtëse apo zbukuruese në produktet e përfunduara të metalit.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë njohuri për karakteristikat dhe cilësinë e llojeve të ndryshme të metaleve
 • Të kenë njohuri për llojet e ndryshme të makinerive për prodhimin e metalit
 • Të jenë të aftë të përdorin muskujt për të mbajtur apo shtyrë objekte të rënda
 • Të jenë të aftë të mbajnë duart dhe krahët stabile gjatë kryerjes së një pune
 • Të jenë të aftë të përdorin lloje të ndryshme të veglave për përpunimin e metalit dhe teknikave të saldimit
 • Të jenë të aftë të aplikojnë procedurat e sigurisë dhe shëndetit.

Kushtet e punës

Metalpunuesit më së shpeshti punojnë në punëtori dhe fabrika por mund të punojnë edhe në hekurudha apo miniera. Mjedisi i tyre i punës mund të jetë i ndotur, i nxehtë dhe i zhurmshëm, prandaj atyre iu kërkohet të ndjekin procedurat e sigurisë. Ata zakonisht punojnë me orar të rregullt, por ndonjëherë mund t’iu kërkohet të punojnë më gjatë varësisht nga ngarkesa e punës.

Veglat e punës

Metalpunuesit përdorin vegla dhe makineri të ndryshme për të punuar me metale, të tilla si makinat për prerje të metalit, sharrat, turjelat, çekanët, metrat, etj. Ata po ashtu përdorin masat mbrojtëse si kapelat, syzet, kufjet dhe maskat mbrojtëse.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i metalpunuesit mësohet në shkollat e mesme profesionale ose përmes edukimit jo-formal, p.sh. trajnimit në vendin e punës.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?