Mirembajtje

Mirëmbajtës/-e i/e objektit

Shkollimi

Trajnime profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Shërbime

Paga

250 - 400

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Mirëmbajtësit e objektit organizojnë, mbikëqyrin dhe kryejnë funksione mirëmbajtjeje për të mbajtur me rregull objektin dhe pajisjet apo makinat brenda tij.

Aktivitetet

 • Organizimi dhe mbikëqyrja e pastruesve dhe stafit tjetër të mirëmbajtës
 • Blerja ose kontrollimi i blerjes së furnizimeve
 • Inspektimi, diagnostikimi dhe zgjidhja e problemeve eventuale
 • Pastrimi i përgjithshëm i objektit
 • Takimi me klientë për të vlerësuar riparimet e nevojshëm dhe çmimin
 • Mbajtja e të dhënave rreth punës së tyre
 • Raportimi tek menaxheri

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë një qëndrim pozitiv dhe të adresojnë problemet e klientëve
 • Të jenë vigjilent
 • Të kenë duar të shkathëta
 • Të jenë të vëmendshëm ndaj detajeve
 • Të kenë qëndrueshmëri dhe forcë fizike

Kushtet e punës

Mirëmbajtësit e objektit mund të punojnë në hotele, ndërtesa për banim, spitale, në institucione të sistemeve hidraulike, elektrike, ajrore, të ngrohjes etj. Mirëmbajtësit e objektit duhet të qëndrojnë në këmbë për orë të gjata. Po ashtu puna e tyre kërkon përkulje dhe ndonjëherë edhe bartje të objekteve. Këta punëtor mund të punojnë në mjedise jo shumë të përshtatshme si të nxehta ose të ftohta, të zhurmshme ose me pluhur. Shumica punojnë me orar të plotë.  

Veglat e punës

Mirëmbajtësit e objektit përdorin vegla të dorës si kaçavida, sharra, çekiçë, mjete për shpim dhe ngushtim e të ngjashme si dhe pajisje për pastrim. Disa mirëmbajtës objekti duhet të veshin uniformë.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Mirëmbajtësit e objektit mësojnë disa shkathtësi bazike në shkollë të mesme teknike. Për tu punësuar në këtë profesion nuk nevojitet ndonjë kualifikim formal. Shumica fillojnë me disa punë më të thjeshta dhe vijnë duke u avancuar.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?