Doc

Mjek/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Shëndetësi dhe mirëqenie

Paga

600 - 800

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Mjekët e përgjithshëm promovojnë shëndet të mirë, identifikojnë, trajtojnë dhe zvogëlojnë rrezikun ndaj sëmundjeve të mundshme, lëndimeve dhe problemeve të tjera shëndetësore.

Aktivitetet

 • Përshkrimi i ilaçeve, terapive, trajtimeve dhe kujdesit të specializuar mjekësor për të zvogëluar rrezikun nga sëmundjet dhe lëndimet e mundshme
 • Diagnostikimi i gjendjes së pacientëve duke udhëzuar kryerjen e analizave dhe duke interpretuar dhe analizuar ato
 • Mbajtja e të dhënave mjekësore të pacientëve, siç janë raportet, historia dhe rezultatet e ekzaminimeve
 • Vëzhgimi i gjendjes së pacientëve dhe rivlerësimi i terapisë sipas nevojës
 • Njoftimi i pacientëve për rezultatet e analizave dhe sqarimi i procedurave ose ilaçeve
 • Bashkëpunimi me profesionistë të tjerë shëndetësorë, siç janë infermierët, terapistët e rehabilitimit, farmacistët dhe psikologët.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë njohuri për informatat dhe metodat që kërkohen në identifikimin e simptomave, trajtimin e sëmundjeve dhe lëndimeve dhe trajtimet alternative dhe hapat e kujdesit shëndetësor
 • Të kenë njohuri të mira në psikologji, terapi dhe metoda këshilluese
 • Të kenë njohuri në kimi dhe biologji
 • Të kenë shkathtësi të shkëlqyera në mendim kritik dhe zgjidhje të problemeve
 • Të jenë të aftë të shohin përparësitë dhe mangësitë e veprimeve të mundshme që të zgjedhin veprimin më të përshtatshëm.

Kushtet e punës

Mjekët e përgjithshëm punojnë në spitale dhe klinika publike ose private. Ata mund punojnë në dhomat e tyre personale me mjete bazike mjekësore ose në qendra më të mëdha shëndetësore bashkë me mjekë të tjerë dhe të vizitojnë pacientët në grupe. Mjekët e përgjithshëm kanë orar të parregullt dhe të zgjatur.

Veglat e punës

Mjekët e përgjithshëm përdorin pajisje të ndryshme, siç janë stetoskopët, tensiometrat, termometrat, laringoskopët, shiringat, maskat e oksigjenit, e kështu me radhë. Përveç kësaj, mjekët e përgjithshëm veshin doreza dhe maska mjekësore për shkak të kontaktit të tyre të vazhdueshëm me sëmundje infektive.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Që të bëheni mjek i përgjithshëm, ju duhet të përfundoni nivelin bachelor në degën e mjekësisë dhe shkollim shtesë pasuniversitar klinik. Gjithashtu, në mjekësi ka fusha të ndryshme të specializimit, siç janë kirurgjia, psikiatria, dermatologjia, radiologjia, neurologjia etj.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?