Fitterigypave

Montues/-e i/e gypave dhe kanaleve

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Inxhinieri, prodhim dhe ndërtimtari

Paga

250 - 400

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Montuesit e gypave dhe ndërtuesit e kanaleve bëjnë instalimin dhe mirëmbajtjen e gypave dhe të kanaleve.

Aktivitetet

  • Analizimi i diagrameve për montim të gypave dhe kanaleve
  • Instalimi i gypave dhe rrjeteve të kanalizimit dhe ujit
  • Kontrollimi dhe testimi i montimeve
  • Hapja e kanaleve të reja
  • Riparimi i kanaleve ekzistuese

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të kenë aftësi të mira praktike dhe të jenë të saktë
  • Të kenë aftësi të mira teknike dhe mekanike
  • Të jenë të vëmendshëm ndaj detajeve
  • Të kenë qëndrueshmëri fizike

Kushtet e punës

Montuesit e gypave dhe të kanaleve punojnë në hapësira të hapura duke bërë montimin e kanaleve të reja apo riparimin e atyre ekzistuese. Zakonisht punohet në ambiente të ndotura, me pluhur dhe të zhurmshme. Puna e tyre kryhet pavarësisht kushteve atmosferike. Montuesit e gypave dhe të kanaleve punojnë me orar të rregullt të punës por në situata të caktuara mund të iu kërkohet të iu përgjigjen thirrjeve emergjente për riparime.

Veglat e punës

Montuesit e gypave dhe të kanaleve zakonisht punojnë me vegla si shpuesi elektrik, çekani, pompa metër, valvula, sharra ,makinat për saldim etj. Gjatë punës atyre iu kërkohet të kenë edhe pajisje mbrojtëse si rrobat, çizmet, maskat dhe syzet.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i montuesit të gypave dhe të kanaleve mësohet në shkollat e mesme profesionale ose përmes edukimit jo-formal, p.sh. trajnimit në vendin e punës, apo trajnimeve të tjera të ndryshme.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?