Mason

Murator/-e

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I lartë

FUSHA E EDUKIMIT

Inxhinieri, prodhim dhe ndërtimtari

Paga

180 - 300

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Muratorët ndërtojnë dhe riparojnë mure, harqe, pjesë ndarëse muresh dhe struktura të tjera. Ata shtrojnë tulla, blloqe betoni dhe materiale tjera ndërtuese dhe i bashkojnë at duke përdorur llaçin.

Aktivitetet

 • Formësimi, thyerja dhe prerja e tullave dhe materialeve tjera ndërtuese
 • Aplikimi i llaçit si dhe shtresës mbrojtëse mbi sipërfaqen e strukturave të ndërtuara
 • Përzierja e materialeve për të formuar përzierjet e duhura për ndërtim
 • Riparimi i strukturave dhe largimi i tullave apo llaçit të dëmtuar
 • Përcaktimi i kërkesave të projekteve specifike.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë njohuri për materialet e nevojshme për murosje
 • Të jenë të aftë të përgatisin përzierje duke përdorur çimento dhe ujë
 • Të jenë të aftë të aplikojnë rregullat e shëndetit dhe sigurisë në punishte
 • Të jenë të aftë të përdorin veglat e duhura për të formësuar dhe rregulluar tullat
 • Të jenë të aftë të përdorin forcën e muskujve për të mbajtur, tërhequr, ngritur ose shtyrë objekte të rënda
 • Të jenë të aftë të kontrollojnë nëse muri është i drejtë dhe të intervenojnë kur nuk është.

Kushtet e punës

Muratorët më së shumti punojnë në zona ndërtimi në çfarëdo kushte atmosferike. Ata zakonisht punojnë në ekip në projekte të ndërtimit të shkollave, spitaleve dhe shtëpive. Kushtet e tyre të punës mund të mos jenë të sigurta, andaj atyre u duhet të jenë kujdesshëm gjatë gjithë kohës.

Veglat e punës

Muratorët përdorin mikserët për krijimin e betonit për ndërtimin e mureve apo strukturave tjera. Ata gjithashtu përdorin çekanët, lopatat, mistritë dhe veglat e tjera për të kryer aktivitetet e punës. Për më tepër, muratorët përdorin edhe makinat prerëse për të formësuar tullat ashtu siç kërkohen për ndërtim.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i muratorit mësohet në shkolla të mesme profesionale ose përmes edukimit joformal, si p.sh. trajnimeve në vendin e punës apo trajnimeve tjera.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?