Nallbani

Nallban/-e

Shkollimi

Trajnime profesionale

Aktualiteti

I ulët

FUSHA E EDUKIMIT

Inxhinieri, prodhim dhe ndërtimtari

Paga

180 - 250

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Nallbanët kontrollojnë, prejnë dhe u japin formë potkonjve që ti përshtaten shputës së kuajve, kjo bëhet në raste garash me kuaj apo gjatë përkujdesjes normale. 

Aktivitetet

  • Pastrimi i shputave të kuajve
  • Prerja e thonjve të kuajve
  • Formësimi i potkonjve

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të jenë të aftë të menaxhojnë kohën
  • Të jenë të orientuar në shërbime
  • Të kenë qëndrueshmëri  dhe fizik të mirë
  • T’i duan kafshët

Kushtet e punës

Nallbanët zakonisht janë të vetë punësuar. Orari i punës është fleksibil dhe përfshinë vikendet. Ndonjëherë nga ta kërkohet të udhëtojnë në ferma, shkolla të kalërimit dhe stalla. Kjo punë është punë fizike që kërkon qëndrueshmëri dhe fizik të mirë. Puna kryhet në ambiente të hapura dhe në kushte të ndryshme atmosferike.

Veglat e punës

Veglat e punës së nallbanëve janë: prerëset e thonjve, thikat e nallbanëve, çekanët, mbajtëset, matëset e potkonjve etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Ky profesion mund të ofrohet në disa shkolla profesionale, mirëpo në të kundërtën ky zanat mund të fitohet gjatë trajnimit në vendin e punës.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?