Metalconstructs

Ndërtues/-e i/e konstruksioneve të hekurit

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Inxhinieri, prodhim dhe ndërtimtari

Paga

200 - 300

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Ndërtuesit e konstruksioneve të hekurit instalojnë elemente të hekurit në struktura. Ata ndërtojnë korniza çeliku për ndërtesa, ura dhe projekte të tjera të ndërtimit. Gjithashtu vendosnin shufra metalike, ose armaturë, për të formuar beton të përforcuar.

Aktivitetet

 • Prerja dhe lidhja e elementeve të hekurit
 • Aplikimi i teknikave të saldimit me hark
 • Aplikimi i teknikave të saldimit me spot
 • Inspektimi i furnizimeve të ndërtimit
 • Interpretimi i planeve 2D dhe 3D
 • Aplikimi i ngjyrave përforcuese
 • Puna në mënyrë ergonomike

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë aftësi teknike dhe praktike  
 • Të kenë qëndrueshmëri dhe fizik të mirë  
 • Të jenë të aftë të ndjekin instruksionet e projekteve  
 • Të jenë të gatshëm të punojnë në lartësi
 • Të jenë në gjendje të punojnë si pjesë e grupit  

Kushtet e punës

Ndërtuesit e konstruksioneve të hekurit punojnë në punishtet e ndërtimit. Kushtet e punës mund të jenë të zhurmshme, të ndyta dhe nganjëherë bëhen në lartësi të mëdha. Ata zakonisht punojnë jashtë, kështu që kushtet e këqija të motit mund të zvogëlojnë aktivitetin e punës. Rrezikshmëria është e lartë prandaj punëtorët duhet të përdorin pajisje sigurie, të veshin rroba mbrojtëse dhe të jenë në përputhje me udhëzimet e rrepta të sigurisë.

Veglat e punës

Ndërtuesit e konstruksioneve të hekurit përdorin disa vegla mekanike dhe elektrike të dorës. Ata punojnë me shufra çeliku, blloqe çeliku dhe struktura të rrjetëzuara të hekurit. Përderisa shpesh punojnë në lartësi të mëdha atyre u duhet të përdorin shkallët, skelet ose liftat e ndërtimtarisë. Atyre u kërkohet të përdorin gjithashtu pajisje mbrojtëse si helmetat, çizmet e punës, dhe rroba mbrojtëse.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i ndërtuesit të konstruksioneve të hekurit praktikohet pasi të përfundohet një trajnim i cili ofrohet edhe ne shkolla të mesme profesionale.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?