Musical instrument builder

Ndërtues/-e i/e veglave muzikore

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I ulët

FUSHA E EDUKIMIT

Inxhinieri, prodhim dhe ndërtimtari

Paga

250 - 400

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Ndërtuesit e veglave muzikore janë profesionistë të cilët dizajnojnë, ndërtojnë dhe riparojnë instrumentet muzikore, të tilla si kitarat, mandolinat, violinat, boritë dhe pianot. Ata mund të punojnë për një kompani prodhuese instrumentesh ose të drejtojnë dyqanin e tyre.

Aktivitetet

 • Klasifikojnë llojet e duhura të drurit dhe materialeve të tjera të përdorura në procesin e ndërtimit dhe riparimit të instrumentit
 • Dizajnojnë  instrumentet muzikore
 • Bëjnë ndërtimin e instrumenteve të punuar me dorë nga e para
 • Riparojnë instrumentet e dëmtuara
 • Bëjnë kalibrimin dhe rregullimin e pjesëve të instrumentit

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Njohuri të hollësishme të dizajnit dhe riparimit të instrumenteve
 • Njohuri për përpunimin e drurit, ngjitjen dhe lyerjen/llakimin
 • Aftësi të dëgjimit akustik (për të siguruar që instrumenti ka tonin e dëshiruar)
 • Aftësi të mira ndërpersonale / komunikuese me klientët
 • Aftësi të mira organizative
 • Njohuri se si të drejtoni një biznes
 • Aftësi të mira administrative
 • Aftësi marketingu

Kushtet e punës

Ndërtuesit e veglave muzikore kryesisht punojnë nëpër dyqane në qendrat artizanale, e disa prej tyre edhe në punëtori të vogla nëpër shtëpi. Zakonisht është një mjedis me pluhur, kështu që nuk është profesion i përshtatshëm për këdo që ka astmë ose alergji. Ndërtimi dhe riparimi i instrumenteve është një proces i gjatë që nënkupton orë të tëra pune, prandaj nevojitet një mjedis pune me ventilim të mirë dhe  pa lagështi për të mbrojtur pajisjet dhe vetë instrumentet.

Veglat e punës

Ndërtuesit e veglave muzikore përdorin një lloj-llojshmëri të madhe të veglave të punës, sikurse sharra e dorës, shpuesit, mjetet për përforcim etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Që të bëheni ndërtues i veglave muzikore duhet përfunduar trajnimet 6 javore të nevojshme për klasifikim si mjeshtër i veglave muzikore.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?