Nepunes i bankes

Nënpunës/-e i/e bankës

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I ulët

FUSHA E EDUKIMIT

Biznes, administratë dhe juridik

Paga

370 - 600

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Nëpunësit e bankës janë përgjegjës për përpunimin e saktë të transaksioneve të zakonshme në një bankë.

Aktivitetet

  • Numërimi i parave në sirtar në fillim dhe në fund të ndërrimit të tyre të punës
  • Pranimi i pagesave të klientëve
  • Adresimi i pyetjeve të klientëve
  • Përgatitja e llojeve të ndryshme të fondeve, si çeqe të udhëtimit, obligacionet e kursimeve etj.
  • Kryerja e ndërrimit monetar, p.sh. prej euro në dollar

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të kenë një qëndrim pozitiv dhe shoqërues
  • Të kenë shkathtësi matematikore
  • Të jenë të kujdesshëm
  • Të jenë të përgjegjshëm dhe të ndershëm
  • Të kenë njohuri bazike të përdorimit të kompjuterit

Kushtet e punës

Nëpunësit e bankës punojnë me orar të rregullt të punës. Ata zakonisht kanë një hapësirë personale ku punojnë dhe presin klientët. Ata punojnë në një ambient të qetë.

Veglat e punës

Nëpunësit e bankës duhet të jenë të aftë në përdorimin e sistemit kompjuterik që e përdor banka, ose ndonjë institucion tjetër financiar. Ata përdorin mjete të zyrës si letra, printerë dhe e gjithë puna e tyre ka të bëjë me para.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Që të bëheni nëpunës banke duhet të përfundoni kualifikimet formale në ekonomi.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?