Industrialworker

Nëpunës/-e i/e industrisë

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Biznes, administratë dhe juridik

Paga

350 - 550

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Nëpunësit e industrisë mund të angazhohen për një numër të ndryshëm detyrash: marketing, prodhim dhe shitje materialesh, financa dhe kontabilitet.

Aktivitetet

 • Zhvillimi i materialit të kërkuar
 • Procesimi dhe krahasimi i kuotave
 • Dërgimi i të mirave materiale
 • Mbajtja e librave të kontabilitetit
 • Dokumentimi i procesit biznesor

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë qasje dhe paraqitje pozitive
 • Të kenë aftësi të mira komunikuese
 • Të jenë të mirë në kalkulime matematikore 
 • Të kenë njohuri në ekonomi
 • Të kenë njohuri në kontabilitet
 • Të jenë të sinqertë dhe të besueshëm

Kushtet e punës

Nëpunësit e industrisë të cilët konsiderohen si të ngjashëm me asistentët e administratës shumicën e punëve i kryejnë në zyrë. Mirëpo kushtet e punës mund të ndërrojnë varësisht nga vendi se ku punojnë.

Veglat e punës

Veglat e punës së nëpunësve të industrisë janë: kompjuterët, printeri, sistemi telefonik dhe pajisje tjera të zyrës. 

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i nëpunësit të industrisë kërkon përfundimin e edukimit formal që ka të bëjë me administratë.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?