Organizator/-e i/e aktiviteteve shoqërore

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

Shkollimi

Paga

200 - 300

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Organizatorët e aktiviteteve shoqërore merren me planifikimin, organizimin dhe mbarëvajtjen e një ngjarjeje. Zakonisht merren me organizimin e dasmave, ditëlindjeve, eventeve humanitare, ekspozitave apo panaireve.

Aktivitetet

 • Organizimi i eventeve
 • Llogaritja e buxhetit dhe kujdesi që ai të mos tejkalohet
 • Zgjedhja e kompanive që bëjnë shpërndarjen e ushqimit
 • Përgatitja e ftesave
 • Dekorimi dhe përgatitja e sallës
 • Menaxhimi i prezantimeve (projektori, zërimi, etj)
 • Shoqërimi i mysafirëve
 • Organizimi i transportit
 • Organizimi i telekonferencave

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të jenë konfident
 • Të kenë kreativitet, imagjinatë dhe të jenë inovativ  
 • Të kenë sy për detaje  
 • Të kenë aftësi të përmbushin detyrat me kohë  
 • Të kenë aftësi të mira komunikative  
 • Të kenë aftësi të mira organizative
 • Të jenë në gjendje të punojnë nën presion

Kushtet e punës

Organizatorët e aktiviteteve shoqërore zakonisht punët administrative i kryejnë në zyre, kurse kur ofrohet data e mbajtjes së eventit ata duhet të jenë të pranishëm në vendin e ngjarjes, dhe kjo nënkupton punë jashtë orarit si dhe gjatë vikendeve.

Veglat e punës

Zakonisht organizatorëve të aktiviteteve u duhet të kenë njohuri të përdorin kompjuterin, telefonin, faxin, pajisjet e zërimit për telekonferenca etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i organizatorit të aktiviteteve shoqërore mësohet në shkollat e mesme profesionale.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet