Përpunues/-e i/e mishit

Shkollimi

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA

Paga

200 - 350

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Përpunuesit e mishit bëjnë përpunimin e mishit duke e bërë atë gati për shitje.

Aktivitetet

  • Prerja dhe përgatitja e mishit
  • Operimi me makineri të mishit
  • Këshillimi i klientëve
  • Shitja e produkteve të mishit
  • Zgjedhja e mishit kualitativ

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të jenë emocionalisht të qëndrueshëm
  • Të kenë nivel të lartë të higjienës
  • Të kenë qëndrueshmëri dhe forcë fizike
  • Të kenë njohuri në operimin e makinave
  • Të jenë të kujdesshëm dhe të saktë gjatë prerjes së mishit

Kushtet e punës

Përpunuesit e mishit punojnë në dyqane, punëtori apo thertore ku bëjnë përpunimin e mishit dhe përfitimin e nënprodukteve të tij. Ata punojnë me orare të zgjatura duke filluar që herët në mëngjes. Puna e përpunuesit të mishit kërkon aktivitet të madh fizik dhe ata shpesh duhet të udhëtojnë në lokacione të ndryshme të thertoreve për të bërë grumbullimin e mishit.

Veglat e punës

Përpunuesit e mishit përdorin lloje të ndryshme të thikave dhe mprehësve të thikës. Gjithashtu, përdorin vegla të dorës për copëtimin, bluarjen dhe ngjeshjen e mishit.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Që të bëheni përpunues i mishit duhet përfunduar shkolla e mesme profesionale në po këtë drejtim ose të ndiqen trajnime përgatitore.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet