Postier/-e

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

Shkollimi

Paga

180 - 250

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Punëtorët postarë bëjnë pranimin, klasifikimin, regjistrimin dhe dorëzimin e pakove të ndryshme. 

Aktivitetet

 • Marrja e postës nga kutitë postare, zyrat postare dhe bizneset
 • Klasifikimi dhe renditja e dërgesave
 • Dërgimi i postës tek klientët
 • Evidentimi i dërgesave me nënshkrimet e klientëve
 • Lëvizja e postës nga zyrat e shpërndarjes, stacionet hekurudhore dhe aeroportet
 • Përkrahja në përgatitjen e statistikave për postën

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe shërbyese
 • Të jetë i aftë të punojë vetëm dhe në ekip
 • Të jetë i besueshëm
 • Të jetë i aftë fizikisht
 • Të ketë njohuri bazike në përdorim të kompjuterit
 • Të mos ketë dosje në polici

Kushtet e punës

Punëtorët postarë punojnë zakonisht në zyra postare, në terren apo në organizata përkatëse të përpunimit të postës hyrëse dhe dalëse. Zakonisht orari i punës fillon herët në mëngjes dhe një pjesë e punës së tyre ditore mund të jetë në zyre ndërsa  pjesa tjetër në terren.  Nga ta kërkohet të punohet edhe në kushte jo të mira atmosferike.

Veglat e punës

Veglat e punës së punëtorëve postarë janë: skaneri elektronik, biçikleta, mjetet e ndryshme motorike, kompjuteri etj. Gjatë punës në terren atyre ju kërkohet të kenë uniformën dhe valixhen.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i punëtorit postar mësohet në shkollat e mesme profesionale si dhe duke u trajnuar në vendin e punës. Punëtorët postarë duhet të ketë kategorinë e duhur të patentë shoferit.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet