Punues i mermerit

Punues/-e i/e mermerit

Shkollimi

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Paga

250 - 350

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Punuesit e mermerit janë punëtorët që bëjnë shtrimin e pllakave të mermerit.

Aktivitetet

Përzierja e materialit ndërtimor
Transportotimi i materialit ndërtimor
Mastja e sipërfaqes për shtrim të pllakave
Prerja e pllakave të mermerit
Riparimi i zonave të shtruara me pllaka të mermerit

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Aftësi të punës ekipore
  • Forcë dhe qëndrueshmëri fizike
  • Aftësi praktike dhe manuale
  • Aftësi për të ndjekur udhëzimet e plota

Kushtet e punës

Punuesit e mermerit punojnë në vendet e ndërtimit, në hapësira ku mungon pastërtia dhe shpeshherë në kushte të këqija atmosferike. Ata zakonisht punojnë me orar të rregullt, por ka raste kur kërkohet që të punojnë edhe jashtë orarit të punës, ndërsa aktivitetin e tyre ata e zhvillojnë në lokacione të ndryshme. Kushtet mund të jenë të rrezikshme dhe punëtorët duhet të përdorin pajisje sigurie, të veshin rroba mbrojtëse dhe të jenë në përputhje me udhëzimet e sigurisë.

Veglat e punës

Punuesit e mermerit përdorin një llojllojshmëri të madhe të veglave dhe materialeve të punës të tilla si: çekani, lopatat, fshesat, skelet, thika, shpues të mermerit e të tjera. Ata punojnë me materiale sikurse betoni, çimento, rëra etj.   

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i punuesit të mermerit mësohet në shkollat e mesme profesionale ose përmes edukimit jo-formal, p.sh. trajnimit në vendin e punës.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?