Punues/-e i/e mobilieve

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA

Të tjera

Paga

200 - 350

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Punuesit e mobilieve bëjnë prerjen, formësimin dhe riparimin e drurit që të bëjnë prodhimin e orendive.

Aktivitetet

  • Dizajnimi i mobileve
  • Marrja e masave për mobilie
  • Prerja dhe formësimi i drurit
  • Punimi dhe riparimi i orendive
  • Porositja e materialit të nevojshëm për punë

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të jenë të shkathët
  • Të mos kenë frikë nga lartësitë
  • Të jenë të aftë të përballojë punën fizike
  • Të jenë të kujdesshëm dhe të saktë
  • Të kenë aftësi të përshtatjes në punë ekipore

Kushtet e punës

Punuesit e mobilieve kryesisht punojnë në punëtori apo fabrika. Ata punojnë në ambiente të ndotura, me pluhur, të zhurmshme dhe me temperatura të larta. Për arsye që mobilierët punojnë me aparatura të mprehta kërkohet kujdes i shtuar. Në situata të caktuara kërkohet të punohet edhe jashtë orarit të rregullt të punës.

Veglat e punës

Veglat e punës së punuesëve të mobilieve janë çekani, metri, thika të ndryshme, lapsi, niveluesi, sharra e dorës, maketet etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i punuesëve të mobilieve mësohet në shkollat e mesme profesionale ose përmes edukimit jo-formal, p.sh. trajnimit në vendin e punës.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet