Specialist/-e i/e mekatronikës

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

Shkollimi

Inxhinieri

Paga

500 - 650

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Inxhinieria Mekatronike përfshinë inxhinierinë mekanike dhe elektronike. Specialistët e mekatronikës zhvillojnë sisteme inteligjente, të tilla si robotike, pajisjet e zgjuara për shtëpi, aeroplanët etj.

Aktivitetet

 • Hulumtimi për të përcaktuar realizueshmërinë, koston apo përfitimet e pajisjeve të reja mekatronike
 • Identifikimi dhe zgjedhja e materialeve të përshtatshme për planet e sistemit mekatronik
 • Projektimi i sistemeve inxhinierike për automatizimin e detyrave industriale
 • Projektimi i sistemeve të avancuara të kontrollit elektronik për sistemet mekanike
 • Skicimi dhe projektimi i projektet
 • Krijimi i manualeve për përdorim të produktit
 • Analizimi i procedurave ekzistuese për zhvillim apo prodhim dhe sugjerimi i përmirësimeve
 • Testimi i produkteve të krijuara dhe mirëmbajtja e tyre

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të jenë kreativ dhe bashkëpunues
 • Të kenë njohuri në mekanikë dhe elektronikë
 • Të kenë shkathtësi praktike dhe teknike
 • Të kenë një sistem të detajuar dhe metodik në planifikimin e punës
 • Të kenë shkathtësi në zgjidhje të problemeve

Kushtet e punës

Specialistët e mekatronikës punojnë në kompani inxhinierike të projektimit, në laborator, apo në punëtori. Detyrat e tyre mund të jenë administrative dhe organizative apo dizajnim dhe zhvillim i produkteve dhe zakonisht punojnë me orar të rregullt të punës. Ka raste kur specialistëve mund të iu kërkohet të udhëtojnë në vende të ndryshme për të parë ide të reja të dizajnit dhe teknologjive, ose të marrin pjesë në ndonjë konferencë.

Veglat e punës

Specialistët e mekatronikës përdorin programe kompjuterike për dizajnim dhe programe të tjera për modelim, simulim dhe analizim të sistemeve komplekse mekanike dhe elektronike.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për të punuar si specialist i mekatronikës duhet të përfundohet niveli Bachelor në fushën e mekatronikës. Drejtime të ngjashme si elektronikë apo elektrikë janë po ashtu të pranueshme.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet