Teknik/-e i/e arkitekturës

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I larte

FUSHA

Arkitekturë, Ndërtimtari, Zdrukthtari

Paga

250 - 400

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Teknikët e arkitekturës punojnë bashkë me arkitektët dhe profesionistët e tjerë të ndërtimit për të ofruar shërbime të projektimit arkitektonik dhe zgjidhje për projektet e ndërtimit. Detyrat e përditshme të tyre janë:

Aktivitetet

  • Takimi me klientë dhe profesionistë për të diskutuar projektet
  • Vlerësimi dhe këshillimi rreth çështjeve mjedisore, ligjore dhe rregullatore
  • Kryerja e matjeve të nevojshme (p.sh. madhësia e hapësirës) për projekt
  • Asistimi i arkitektëve në përpilimin dhe prezantimin e projekt propozimeve
  • Vlerësimi i ndërtesave për përdorim dhe mirëmbajta e tyre

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Shkathtësi në vizatim dhe kreativitet
  • Shkathtësi në matematikë dhe përdorim të kompjuterit
  • Shkathtësi planifikuese, menaxheriale dhe organizative
  • Shkathtësi të mira komunikimi dhe aftësi për të punuar vetëm apo si pjesë e ekipit

Qasje logjike dhe praktike si dhe shkathtësi në zgjidhje të problemeve

Kushtet e punës

Teknikët e arkitekturës mund të punojnë vetëm, apo si pjesë e ekipit. Ata mund të jenë të punësuar në industri të ndryshme. Shumica e punës kryhet në zyrë dhe me orar të rregullt të punës, përveç rasteve kur atyre ju duhet të punojnë në terren, për të vlerësuar vendin, materialet e përdorura apo për të kryer matje. Puna në terren kryet pavarësisht kushteve atmosferike.

Veglat e punës

Teknikët e arkitekturës përdorin softuerë të ndryshëm kompjuterik si AutoCAD, apo mjete tradicionale të punës sikurse letër, laps dhe instrumente të tjera për matje dhe vizatim të projekteve. Ata po ashtu përdorin pajisje për shfaqje të modeleve 3-dimensionale të dizajnëve të tyre.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Tekniku i arkitekturës duhet të ketë të kryer shkollën e mesme profesionale për këtë drejtim.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet