Ortopedia

Teknik/-e i/e ortopedisë

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Shëndetësi dhe mirëqenie

Paga

400 - 600

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Teknikët e ortopedisë, ndihmojnë ortopedët dhe kirurgët në kujdesin dhe trajtimin e pacientëve me probleme muskulo-skeletore si frakturat e kockave ose nyjat e dëmtuara. Ata ndihmojnë pacientët me informacionin e duhur mbi kujdesin si dhe zbatimin e teknikave shëruese.

Aktivitetet

 • Pranimi i raporteve me shkrim nga mjekët ortoped
 • Zgjedhja e pajisjeve të duhura ortopedike duke u bazuar në përshkrimin e mjekut
 • Përpunimi, improvizimi, zbatimi, rregullimi dhe heqja e pajisjeve ortopedike
 • Shpjegimi i procedurave dhe udhëzimi i pacientëve dhe familjarëve të tyre për mënyrën e vendosjes dhe largimit të pajisjeve ndihmëse
 • Asistimi i mjekëve në aplikimin e pajisjeve ortopedike më të specializuara
 • Asistimi i mjekëve në repartet e emergjencës
 • Përgatitja e dokumenteve dhe të dhënave të pacientëve

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Aftësi të mira ndërpersonale kur merren me pacientët
 • Njohuri të mira mbi anatominë dhe fiziologjinë
 • Njohuri të shkëlqyera mbi protezat
 • Të jenë në gjendje të shpjegojnë procedurat te pacientët
 • Të jenë konfident
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe aftësi për të punuar me ekipin e trajtimit
 • Të jenë të fort emocionalisht

Kushtet e punës

Teknikët e ortopedisë punojnë në spitale publike ose private. Punohet me ndërrime si dhe gjatë vikendeve dhe festave. Uniforma është e domosdoshme. Ambienti i punës mund të jetë mjaft stresues, prandaj teknikët e ortopedisë duhet të kenë qëndrueshmëri dhe të jenë të fortë emocionalisht.

Veglat e punës

Teknikët e ortopedisë së bashku me ortopedët përdorin vegla të specializuara për ndërhyrje muskulo-skeletore. Ata gjithashtu përdorin aparatura për të mat pjesët e trupit, për të llogaritur lëvizjen, pastaj punojnë me gips, proteza, pajisje mbështetëse të mobilitetit si paterica, karrika lëvizëse etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i teknikut të ortopedisë mësohet në shkollat e mesme profesionale.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?