Trajner/-e i/e fitnesit

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I larte

Shkollimi

Gjimnaz

Paga

350 - 450

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Trajnerët e fitnesit i ndihmojnë klientët të përsosin trajnimet e tyre si dhe jep këshilla mbi mënyrën e të ushqyerit.

Aktivitetet

  • Këshillimi i klientëve se si t’i përdorin pajisjet e palestrës
  • Këshillimi mbi mënyrën e të ushqyerit
  • Krijimi i planeve individuale për zhvillimin fizik të klientëve
  • Këshillimi i klientëve të cilët janë duke kaluar nga ndonjë dëmtim fizik drejt përmirësimit të tyre

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Aftësi dhe përshtatje në punë ekipore dhe individuale
  • Qasje dhe paraqitje pozitive dhe motivuese
  • Aftësi fizike
  • Gatishmëri për trajnime të vazhdueshme
  • Aftësi të mira komunikuese

Kushtet e punës

Trajnerët e fitnesit kryesisht punojnë në palestra sportive, qendra të fitnesit si dhe në qendra rehabilituese. Ata punojnë në ambiente të zhurmshme dhe me turma të klientëve. Trajnerëve të fitnesit shpesh iu duhet të punojnë në orët e hershme të mëngjesit ose orët e vona, varësisht nga kërkesat e klientëve.

Veglat e punës

Trajnerët e fitnesit për të zhvilluar aktivitetin e tyre përdorin vegla të ndryshme sikurse peshat, biçikletat statike, trakat e vrapimit si dhe tabletët apo ndonjë pajisje tjetër kompjuterike që të mund të mbajë shënime për klientë.    

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i trajnerëve të fitnesit mësohet gjatë trajnimeve profesionale.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet