Trajner/-e i/e fitnesit

Shkollimi

Trajnime profesionale

Aktualiteti

I larte

FUSHA

Paga

350 - 450

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Trajnerët e fitnesit iu ofrojnë udhëzime klientëve të tyre mbi mënyrën e duhur të përdorimit të pajisjeve të fitnesit dhe se si përmes ushtrimeve ata mund t’i plotësojnë nevojat e tyre. Trajnerët e fitnesit synojnë të promovojnë dhe të ofrojnë trajnime efikase dhe efektive.

Aktivitetet

 • Planifikimi dhe zgjedhja e ushtrimeve bazuar në aftësitë e klientëve për të zhvilluar programet e tyre të trajnimit
 • Udhëzimi i klientëve rreth përdorimit të pajisjeve për ushtrime dhe monitorimi i progresit të tyre
 • Kryerja e aktiviteteve të ndryshme atletike dhe mësimi i klientëve për teknikat e frymëmarrjes për të maksimizuar dobitë e ushtrimeve
 • Mirëmbajtja dhe përzgjedhja e pajisjeve të ushtrimit
 • Monitorimi i klientëve dhe këshillimi i tyre rreth kontrollit të peshës dhe mënyrës së të ushqyerit.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë njohuri rreth teknikave dhe parimeve që përdoren për të stërvitur grupet ose individët përmes ushtrimeve
 • Të kenë njohuri rreth shkathtësive, interesave dhe motivimit të njerëzve
 • Të kenë shkathtësi në komunikim, koordinim, monitorim dhe menaxhim të kohës
 • Të kenë shkathtësi të mendimit kritik, zgjidhje të problemeve dhe shkathtësi udhëzuese
 • Të jenë të aftë të koordinojnë lëvizjet e trupit, si zgjatjet dhe të kryejnë aktivitete fizike gjatë periudhave të gjata kohore
 • Të jenë të aftë të shtyjnë, ngritin dhe tërheqin objekte të rënda, të tilla si peshat e fitnesit.

Kushtet e punës

Trajnerët e fitnesit punojnë kryesisht në qendra të fitnesit dhe palestra, të cilat shpesh janë të zhurmshme dhe të mbushura me njerëz. Ata punojnë me ndërrime, ku mund të përfshihen ushtrimet në orë të hershme të mëngjesit dhe natën vonë, por gjithashtu, atyre mund t’i kërkohet të punojnë kur kanë termine me klientët e tyre.

Veglat e punës

Trajnerët e fitnesit përdorin pajisje të ndryshme për palestër si litarët për kërcim, topat për ushtrime, peshat, biçikletat statike, shiritat për vrapim, shkallët, trampolinat, etj. Për të parë progresin e klientëve të tyre, trajnerët e fitnesit përdorin pajisje të ndryshme testimi, si p.sh. monitoruesit e nivelit të zemrës.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i trajnerëve të fitnesit mësohet përmes trajnimeve profesionale.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet