Zdrukthtar/-e

Shkollimi

Aktualiteti

Mesatarisht

Shkollimi

Paga

200 - 300

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Zdrukthëtarët bëjnë prerjen, formësimin dhe riparimin e strukturave të drurit. Funksionet e zdrukthëtarëve janë të llojllojshme varësisht nga kompania që ata punojnë. 

Aktivitetet

  • Punimi dhe riparimi i orendive
  • Punimi dhe riparimi i kulmeve 
  • Punimi dhe riparimi i shkallëve nga druri
  • Porositja e mallit të nevojshëm për punë
  • Marrja e masave etj

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të jenë i shkathët
  • Të mos ketë frike nga lartësia
  • Të jetë i aftë të përballojë punën fizike për orë të gjata
  • Të jetë i kujdesshëm dhe i saktë
  • Aftësi dhe përshtatje në punë ekipore

Kushtet e punës

Zdrukthëtaret kryesisht punojnë në punëtori, fabrika, stacione hekurudhore, vend punishte industriale  apo edhe në miniera. Zakonisht punohet në ambiente të ndotura, me pluhur, të zhurmshme, me temperatura të larta si dhe në objekte që kanë lartësi. Për arsye që zdrukthëtarët punojnë me aparatura të mprehta kërkohet kujdes i shtuar. Në situata të caktuara kërkohet të punohet edhe në orare më të gjata.

Veglat e punës

Veglat e punës së zdrukthëtarit janë çekani, metri, thika të ndryshme, lapsi, niveluesi, sharrat e dorës, makitat etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i zdrukthëtarit mësohet në shkollat e mesme profesionale ose përmes edukimit jo-formal, p.sh. trajnimet në vendin e punës.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet