Zhvillues/-e i/e softuerit

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

Shkollimi

Inxhinieri Teknologji Informatikë

Paga

400 - 700

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Zhvilluesit e softuer-eve dizajnojnë, krijojnë, testojnë dhe mirëmbajnë programet kompjuterike për biznes, edukim apo për aktivitete të tjera. Gjatë një dite të zakonshme pune ata i kryejnë këto detyra:

Aktivitetet

 • Bisedimi me klientët dhe pjesën tjetër të ekipit rreth projekteve
 • Shkruarja e kodeve kompjuterike
 • Testimi i softuer-ëve dhe rregullimi i problemeve eventuale
 • Mbajtja e shënimeve të sakta të procesit të zhvillimit, ndryshimeve dhe rezultateve
 • Testimi i softuer-eve para lansimit të tyre
 • Përgatitja e manuale të përdorimit për përdoruesit

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kuptojnë procesin e zhvillimit
 • Të kenë njohuri në programim
 • Të kenë shkathtësi matematikore
 • Të jenë kreativ
 • Të jenë të vëmendshëm ndaj detajeve
 • Të jenë të aftë të punojnë si pjesë e grupit

Kushtet e punës

Zhvilluesit e softuer-eve punojnë për industri të ndryshme, prandaj edhe projektet me të cilat punojnë mund të ndryshojnë, p.sh. nga bazat e të dhënave financiare deri tek robotika. Ata punojnë në zyrë apo ndonjëherë edhe nga shtëpia, bashkë me zhvilluesit e tjerë, menaxherët e projektit, analistët e biznesit dhe dizajnerët grafik. Orari i punës varet nga punëdhënësi dhe lloji i projektit. Në rastet kur punohet nga shtëpia, atëherë mjafton që detyrat të përfundohen brenda kohës së caktuar.  

Veglat e punës

Zhvilluesit e softuer-eve pothuajse të gjithë punën e tyre e kryejnë në kompjuterë dhe përdorin programe të ndryshme kompjuterike. Ata përdorin gjuhë të ndryshme programuese sikurse C++, PHP, HTML, SQL, JavaScript, Java, Swift etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i zhvilluesit të softuer-eve mësohet në shkollat e mesme profesionale, fakultet e shkencave kompjuterike ose përmes edukimit jo-formal, p.sh. trajnimit në vendin e punës apo trajnimeve profesionale.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet