FUSHA E EDUKIMIT:

Shkollimi:

Paga:

Aktualiteti:

RENDITI SIPAS:

Aviation and airport management 2
Menaxher/-e i/e aeroportit
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

2500 -3500

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Imgbtn educationmanager
Menaxher/-e i/e arsimit
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I lartë

Paga

400 -600

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Menaxher i turizmit
Menaxher/-e i/e hotelit
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

600 -800

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Menaxher i mireqenies sociale
Menaxher/-e i/e mirëqenies sociale
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

500 -600

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Student working with teacher on machine
Mësimdhënës/-e i/e arsimit profesional
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I lartë

Paga

450 -550

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Leisure pb4f6ya
Mësimdhënës/-e i/e artit
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I ulët

Paga

300 -550

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Shutterstock 290587901
Mësimdhënës/-e i/e shkollës fillore
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I lartë

Paga

300 -450

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
High school teacher
Mësimdhënës/-e i/e shkollës së mesme të lartë
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I lartë

Paga

450 -550

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Istock 602290482
Mësimdhënës/-e për fëmijë me nevoja të veçanta
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I lartë

Paga

300 -450

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Metalpunues
Metalpunues/-e
Shkollimi

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

200 -350

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Metalurg
Metalurg/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

600 -700

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Meteorolog
Meteorolog/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

500 -700

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Microbiologist
Mikrobiolog/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

500 -600

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Miner
Minator/-e
Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I ulët

Paga

400 -800

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Mirembajtje
Mirëmbajtës/-e i/e objektit
Shkollimi

Trajnime profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

250 -400

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Doc
Mjek/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

600 -800

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu