FUSHA E EDUKIMIT:

Shkollimi:

Paga:

Aktualiteti:

RENDITI SIPAS:

Cjp 4118
Shkencëtar/-e i/e informatikës
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

Paga

400 -600

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Bookwriter
Shkrimtar/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I ulet

Paga

350 -600

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Kadllrem
Shtrues/-e i/e kalldrëmit
Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I ulet

Paga

180 -250

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Screenwriter
Skenarist/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

500 -700

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Skenograf
Skenograf/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

350 -450

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Skulptor
Skulptor/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

350 -550

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Sociolog
Sociolog/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

400 -600

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Akustik
Specialist/-e i/e akustikës (sistemet e dëgjimit)
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

500 -650

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Artificiali
Specialist/-e i/e inteligjencës artificiale
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

Paga

1000 -1500

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Entrevista de trabajo
Specialist/-e i/e marrëdhënieve me klientët
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I ulet

Paga

350 -450

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
International
Specialist/-e i/e marrëdhënieve ndërkombëtare
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

650 -950

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Specialist i mekatronikes
Specialist/-e i/e mekatronikës
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

Paga

500 -650

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Mediaspecialist
Specialist /-e i/e multimedias
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

Paga

400 -650

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
912637018 statistician 628x353
Statisticient/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

Paga

500 -2500

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Air stewardess
Stjuard/-esë
Shkollimi

Trajnime profesionale

Aktualiteti

I ulet

Paga

600 -1000

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Stomatolog
Stomatolog/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

Paga

450 -750

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu