FUSHA E EDUKIMIT:

Shkollimi:

Paga:

Aktualiteti:

RENDITI SIPAS:

Xhampunues
Xhampunues/-e
Shkollimi

Aktualiteti

I ulet

Paga

250 -350

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Zdrukthtar
Zdrukthëtar/-e
Shkollimi

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

200 -300

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Zhvillues
Zhvillues/-e i/e aplikacioneve
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

Paga

400 -700

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Zhvillues app
Zhvillues/-e i/e softuerit
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

Paga

400 -700

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Per loov 1269078 unsplash
Zhvillues/-e i/e web-it
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

Paga

400 -700

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Firefighter
Zjarrfikës/-e
Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I ulet

Paga

400 -500

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Zyrrtarekorrektimi
Zyrtar/-e korrektues/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

450 -700

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Sales
Agjent/-e i/e shitjes
Shkollimi

Trajnime profesionale

Aktualiteti

Paga

-

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Nmwhnp image desktop
Infermier/-e i/e mamisë
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Paga

150 -200

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Images
Biokimist/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Paga

700 -1000

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Data scientist
Analist/-e i/e të dhënave
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

Paga

2000 -10000

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Marketing 1
Zyrtar/-e i/e marketingut
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Paga

-

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Ortoprotetist pic 1
Ortoprotetist/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Paga

-

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
B0bd461bf3a158a6d3acacd33048dab5
Shitës/-e i/e pllakave
Shkollimi

Aktualiteti

Paga

-

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu