FUSHA E EDUKIMIT:

Shkollimi:

Paga:

Aktualiteti:

RENDITI SIPAS:

Floorizolues
Izolues/-e i/e dyshemeve
Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

180 -350

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Izoluesndertimi
Izolues/-e i/e ndërtimit
Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

180 -250

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Jurist
Jurist/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

600 -700

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Kamarier
Kamerier/-e
Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I lartë

Paga

300 -500

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Kasap
Kasap/-e
Shkollimi

Trajnime profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

300 -400

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Singer
Këngëtar/-e solistik/-e
Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

500 -700

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Kpuctar
Këpucar/-e
Shkollimi

Trajnime profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

300 -500

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Keramist
Keramist/-e
Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

220 -350

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Politicalconsultat
Këshilltar/-e politik/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

600 -1800

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Kimist
Kimist/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

400 -600

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Chiropractionar
Kiropraktikues/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

800 -900

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Religiousclergy
Klerik/-e fetar/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I ulët

Paga

230 -470

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Composer
Kompozitor/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

300 -400

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Accountent
Kontabilist/-e
Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

350 -550

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Disinfekt
Teknik/-e i/e dezinfektimit dhe deratizimit
Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

Paga

250 -400

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu
Kopshtar
Kopshtar/-e
Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I ulët

Paga

300 -870

Basic Check

N/A

Testi i Potencialit

N/A

Regjistrohu për t'i plotësuar testet.

Regjistrohu