Nëse doni të punoni me njerëz të dedikuar si pjesë e ekipit tonë të Madh? Aplikoni sot nëse jeni gati për të marrë përgjegjësinë. Filloni karrierën tuaj në InterAdria ose ITTS EUROPE!

Teknik terreni për punët në shtylla Telekomunikuese

Detyrat Kryesore:

 • Instalimi i antenave të telefonisë mobile.
 • Instalimi i linqeve mikrovalore,
 • Instalimi i paisjeve/ materiale telekomunikuese duke përfshirë radio, antena etj,
 • Ngritja në shtylla telekomunikuese në lartësi të ndryshme.

Kërkesat për kualifikim:

 • Të ketë njohuri bazike për pajisjet telekomunikuese,
 • Të jetë i aftë për instalim të antenave të telefonisë mobile,
 • Të jetë i aftë për instalim të linqeve mikrovalore,
 • Duhet të jetë në gjendje të punoj në lartësi të caktuara për të instaluar pajisje/materiale telekomunikuese duke përfshire radio, antena etj,
 • Të ketë aftësi për ngritje në shtylla telekomunikuese në lartësi te ndryshme.
 • Të ketë njohuri në përdorimin e pajisjeve të sigurisë për ngritje në shtylla,
 • Të ketë përvojë pune së paku 3 vite në instalimin e antenave të telefonisë mobile, linqeve mikrovalore etj.
 • CV.

Të interesuarit mund të aplikojnë në emailin: jobs@interadria-ks.com

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?