Mundësi punësimi në Elite Cleaning Services (ECS)

ECS shpallë konkurs për gjashtëmëdhjetë (16) vende të lira pune, në pozitën e Punëtorit të pastrimit dhe mirëmbajtjes, puntorit për pastrim të tavolinave / Kamarier

I punësuari në pozitën e Punëtorit të pastrimit dhe mirëmbajtjes do të jetë përgjegjës për:

  • kryerjen e detyrave të punës sipas standardeve të kërkuara;
  • përdorimin e saktë të të gjitha pajisjeve dhe materialeve;
  • përdorimin efektiv dhe ekonomiktë pajisjeve dhe materialeve të punës;
  • mirëmbajtjen higjienike të ambientit të punës;
  • mirëmbajtjen e inventarit me të cilin punon;
  • pamjenpersonaletëambientit.

ECS është kompani e pastrimit e angazhuar për të ofruar shërbime të cilësisë së lartë të pastrimit.

Kompania jonë i siguron punëtorëve trajtim, pajisjet e duhura dhe furnizimet që ata kanë nevojë për të kryer detyrat e tyre në mënyrën më të aftë të mundshme.

ECS kujdeset për pastrimin e qendrës më të madhe dhe më moderne në Kosovë Albi Mall.

Jemi në kërkim të personave të besueshëm dhe përgjegjës për të punuar në një mjedis kreativ.

Të gjithë të interesuarit mund të paraqesin interesimin e tyre në elitecs.ks@gmail.com, nga data 04 Janar 2019 deri më 31 Janar 2019.

Numri i kontaktit: 044 600 818.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?