FINCA është Institucion Financiar Amerikan, që operon në Euroazi, Lindje të Mesme, Afrikë dhe Amerikë Latine, duke shërbyer mbi 1.7 milion klientë. Me qëllim të rritjes së efikasitetit në operacione, FINCA Kosovë shpallë:

ZYRTAR/E PËR SHËRBIME ME KLIENTË

Dega: PRISHTINË

PËRGJEGJËSITË:

  • Regjistron transaksionet e pagesave me para të gatshme nga ana e klientëve; Përgatitë marrëveshjet për kredi;
  • Ndihmon Departamentin e kredive gjatë procesit të shpërndarjes së kredive;
  • Përgatitë raporte javore, mujore dhe raporte të tjera sipas kërkesave nga zyra qendrore ; Zbaton rregullat dhe procedurat sipas standardeve me te larta të shërbimit ndaj klientëve; Raporton në Departamentin e Financave;
  • Raporton te Menaxheri i Degës.

KUALIFIKIMET:

  • Diplomë Universiteti në ekonomi, financa kontabilitet ose të ngjashme; Përvoja e punës me menaxhim të parave të gatshme;
  • Aftësi të mira kompjuterike;
  • Aftësi të shkëlqyera komunikuese;
  • Aftësi të forta analitike dhe organizative;
  • Njohuria e gjuhës angleze konsiderohet përparësi; Preferohet posedimi i patentë shoferit.

Ju lutëm plotësojeni aplikacionin online http://kosovo.finca.org/mundesi-punesimi/openings/ në web faqe: Kosovo.FINCA.org ose dërgoni CV- në dhe Letrën motivuese në e-mail adresën: recruitment@fincakosovo.org si dhe në hrdep@fincakosovo.org. Në titull duhet të shkruhet pozita e punës dhe vendi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk do të konsiderohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. FINCA Kosovë ofron mundësi punësimi të barabartë. Afati i aplikimit deri me 23/01/2019

Kosovo.FINCA.org

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?