TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend -it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë për pozitën: Zyrtar i Shitjes Direkte , në Zyren Qendrore

Përgjegjësitë:
• Të rekrutojë klientë të rinj
• Të propozoj kredi individuale dhe Kredit Kartela për aprovim
• Të analizojë gjendjes financiare të klientit
• Bën promocione në terren dhe në baza të rregullta bën vizita klientëve
• Ofron këshilla profesionale klientëve drejt përzgjedhjes së produkteve ose shërbimeve
• Përkujdeset që klientët të kenë dokumentacionin e kompletuar
• Përfaqëson Bankën në mënyre të matur dhe efikase.

Kualifikimet e kërkuara:
• Diplomë e universitetit Ekonomik ose Administrim Biznesi
• Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
• T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
• Preferohet të ketë përvojë pune në shitje apo marketing
• Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese
• Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje t ë mira
• Njohuri të mira të MS Office
• Efikas në punë ekipore
• Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze
• Licencë drejtimi automobili Kategoria B

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?