A dëshironi të punoni në një mjedis ku jeni të rrethuar me kolegë intelegjent dhe shumë bashkëpunues? Vendi ku ju mund të kontriboni në zhvillimin e produkteve dhe zgjidhjeve që janë mahnitëse dhe ofrojnë zgjidhje për klientat tanë. Vendi ku vazhdimisht keni për të mësuar gjëra të reja dhe që ofron një barazpeshë të shkëlqyeshme mes punës dhe jetës?

Melita & Partners është kompani kosovare me seli në Prishtinë, e cila është duke i zgjeruar aktivitetet e saj në Shqipëri dhe Maqedoni dhe e cila ofron zgjidhje të teknologjike të integruara për biznese dhe organizata të ndryshme duke u bazuar në QuickBooks® dhe produkte tjera të zhvilluara nga ne. Gjatë viteve në vijim Melita&Partners planifikon të zgjeroj portfolion e produkteve dhe shërbimeve dhe avancoj shërbimet teknologjike në Kosovë dhe regjion.

Melita&Partners është në kërkim të 1 zyrtar të financave/admin të cilët janë të interesuar të punojnë në një ambient dinamik të punës, të jenë entuziast , të jenë të vullnetshëm me mësu gjëra të reja, të janë të gatshëm të rriten me kompaninë tonë 

Kërkesat për Zyrtar të Admin/Financa

 • Të ketë njohuri praktike në sisteme të informacionit/kontabilitetit
 • Përvojë pune 2+
 • Diplomë në fakultetin ekonomik ose matematikë financiare
 • Të ketë të kompletuar certifikimin për teknik kontabiliteti në SCAAK

Kërkesat e përgjithshme

 • Të ketë iniciativë dhe dëshirë për të mësuar gjëra të reja;
 • Të kryej detyrat e caktuara me minimum pyetje duke hulumtuar vetë për zgjidhjet;
 • Të ketë njohuri të shkëlqyeshmë të gjuhës angleze profesionale
 • Të posedoj aftësi analitike, të kuptoj kërkesat e klientave dhe të ofroj zgjidhje;
 • Të jetë i gatshëm të bashkëpunoj me ekipin dhe pranoj sygjerime;
 • Të ketë aftësi të dokumentoj kërkesat;
 • Të posedoj aftësi organizative duke u përqendruar në detaje të imta;
 • Të ketë aftësi të trajtoj të dhëna sensitive dhe të mbaj nivelin e konfidencialitetit ;
 • Të ketë dëshirë për avancim të vazhdueshëm;
 • Të posedoj patentë shoferi;


Nëse posedoni aftësitë e duhura dhe dëshironi të zhvilloheni mëtutje, atëherë plotësoni CV e juaj me shënimet më të fundit, duke përfshirë edhe detajet si mëposhtë:

Tek përvoja e juaj profesionale ju lutem përshkruani:

 • Projektin në të cilin keni punuar,
 • Kompania apo organizata ku keni punuar
 • Rolin e juaj në atë projekt
 • Rezultatet e arritura me realizim të projektit
 • Teknologjia e përdorur
 • Detajet e mbikqyrësit tuaj direkt (emaili dhe telefoni)

dhe e dërgoni në info@melita-partners.com.  Afati i fundit për aplikim është data 08.02.2019

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?