AZTECH është duke kërkuar kandidat të cilët janë të gatshëm për të mësuar dhe të cilët janë në gjendje të përshtatën me kërkesat e kompanisë.

Kualifikimet:

• Preferohet të ketë shkollim apo ndonjë trajnim relevant;
• Preferohet të këtë eksperience (bazike) në fushat përkatëse;
• Të këtë njohuri teknike (bazike) të pajisjeve përkatëse;
• Të posedoj aftesi perdorimi te kompjuterit;
• Të jetë i gatshëm për trajnime të vazhdueshme;
• Të jetë bashkëpunues;
• Të jetë mbi 18 vjeç.

Ne ofrojmë:

• Orar fleksibil të punës,
• Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar,
• Mundësi reale të zhvillimit profesional,
• Njohje të teknologjive sipas trendëve të reja të zhvillimit.

Të interesuarit duhet të plotësojnë aplikacionin online në webfaqen tonë duke klikuar tek seksioni i Burimeve Njerëzore: http://aztech-ks.com/puna/

Afati për aplikim deri me datë: 10.02.2019.

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Burimet njerëzore: tel.045/100-651

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?