Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Listimin e produkteve të Brendeve tek blerësit;
 • Bën analiza të tregut, biznesit dhe targetimin e konusmatorëve;
 • Monitorimin e shitjes dhe qëndrueshmërisë së stokut për brendet e caktuara;
 • Analizon pozicionimet në treg (çmimet, konkurrencën, marketingun dhe promocionet);
 • Përcakton kriteret për distribuim të mallit;
 • T’i arrijë objektivat e caktuara të shitjes sipas planit;
 • Realizon detyra të tjera sipas kërkesës së Departamentit të Shitjes.

Kriteret e punësimit:

 • Të ketë se paku të kryer shkollën e mesme, diplomë universitare (e preferueshme);
 • Eksperiencë pune në shitje/distribuim, së paku 1 vite;
 • Aftësi të mira, negociuese dhe bindëse;
 • Të ketë vetë iniciativë dhe të jetë fleksibil ndaj ndryshimeve të tregut;
 • Të jetë i gatshme të punojë në presion, dhe me orar fleksibil.
 • Patent shoferi, kategoria “B”.

Pagesa: Shumë Konkuruese

Udhëzime rreth aplikimit:

Te gjithe te interesuarit duhet te dergojne CV-n, si dhe te percaktojne pozicionin per te cilen aplikojne, ne email: info@medruplast.com; 045496001

Konkursi është i hapur deri me datën 15.02.2019

Ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur do te njoftohen per interviste.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?