KONKURS PUNE
Nëse mendoni se keni përvojën, aftësitë prezantuese dhe energjinë e duhur, aplikoni për pozitën e hapur si:

MENAXHER/E TË SHITJES ne sektorin e Ndertimit.

CV mund të dërgohen në: info.roofgroup@gmail.com
Konkursi mbet i hapur deri me 15.02.2019

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?