Përgjegjësitë:

Identifikimi dhe rekrutimi i klientëve – personave fizik;
Shitja dhe kontakti për/ me individë për produkte bankare;
Analizimi i gjendjes financiare të klientit;
Propozimi i kredive për aprovim;
Mbledhja e depozitave për klientët – personat fizik;

Kualifikimet e kërkuara:

Preferohet diploma e universitetit Ekonomik ose Administrim Biznesi
Preferohet 1-2 vite eksperiencë bankare, e preferuar në segmentin për persona fizik
Preferohet eksperiencë tjetër biznesi, me përvojë analitike
Preferohet eksperiencë në shitje profesionale
Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese dhe aftësi të ndërtojë marrëdhënie të mira me palë
Njohuri të mira të MS Office
Efikas në punë ekipore
Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze
Patent shoferi kategoria B

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?