Duhet të keni përvojën, aftësitë prezantuese dhe energjinë e duhur

CV mund të dërgohen në: info.roofgroup@gmail.com  

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?