Kualifikimet:

• Të ketë së paku 2 vite përvojë pune
• Të njohë shkëlqyeshëm gjuhën angleze
• Të ketë njohuri për dizajn digjital
• Të zhvillojë dizajne duke mbledhur informata dhe të dhëna përmes hulumtimeve,
• Të jetë i/e aftë për të ripërcaktuar një përmbledhje projektimi brenda kufizimeve të kohës,
• Të jetë metodik, i/e organizuar, që mëson shpejtë dhe i gatshëm të punoj në punë ekipore,
• Të jetë fleksibil dhe i/e shpejt në zhvillimin e dizajnëve.

Përparësi kanë personat të cilët e njohin punën në After Effects.

Të interesuarit duhet të plotësojnë aplikacionin online në webfaqen tonë duke klikuar tek seksioni i Burimeve Njerëzore: http://aztech-ks.com/electronics/burimetnjerezore/

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?