KDetyrat dhe përgjegjsitë:
• Përgjegjës/e për të planifikuar dhe për të mbikqyrë kampanjat dhe aktivitetet e marketingut për kompaninë,
• Koordinon të gjitha operacionet e marketingut në mënyrë që të jenë të suksesshme duke përmbushur qëllimet e përcaktuara nga menaxhmenti.
• Kontribuon në implementimin e strategjive të marketingut,
• Planifikon reklamat dhe fushatat promocionale për produktet nëpër kanale të ndryshme mediale (TV, rrjete sociale, fletushka, etj.)
• Në bashkëpunim me stafin përgatitë dhe mbikëqyrë shpërndarjen e fletushkave dhe ofertave,

Kualifikimet:
• Duhet të ketë të përfunduar fakultetin Ekonomik (Marketing, Administrim Biznesi apo fusha të ngjashme),
• Së paku 1 (një) vit përvojë pune relevante

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?