Detyrat dhe përgjegjsitë:

• Përgjegjës për koordinimin e ekipit të serviserva të teknikes së bardhë duke planifikuar itineraret e rregullta për vizita të klientëve;
• Përgjegjës për kontrollimin e stokut dhe furnizimin me pjesë rezerve;
• Të kryej servisimet në teren dhe në servis;
• Të bëj kontrollimin e pajisjes për të ardhur deri tek diagnostifikimi;
• Të riparoj apo zëvendësoj pjesët jo operative;
• Tu jap udhëzime konsumatorëve rreth përdorimit të pajisjeve;
• Dhe detyra tjera të përcaktuar nga punëdhënësi.

Kualifikimet:

• Preferohet të ketë të përfunduar shkollimin e lartë apo ndonjë trajnim relevant;
• Preferohet të këtë eksperience pune ne fushën e teknikës së bardhë;
• Të këtë njohuri teknike të pajisjeve të teknikës së bardhë si: Lavatriqe, enëlarëse, shporet elektrik / furrë, frigorifer / friz, thithëse elektrike etj.;
• Të ketë njohuri të mira të sistemeve elektronike;
• Të jetë i gatshëm për trajnime të vazhdueshme;
• Të jetë bashkëpunues dhe i gatshëm të punoj nën presion;
• Kërkohet leje e vozitjes (kategoria B);
• Aftësi të shkëlqyera komunikuese me klientët.

Të interesuarit duhet të plotësojnë aplikacionin online në webfaqen tonë duke klikuar tek seksioni i Burimeve Njerëzore: http://aztech-ks.com/electronics/puna/?

Afati për aplikim deri me datë: 22.03.2019.

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?