Detyrat dhe përgjegjsitë:

• Përgjegjës për riparimin e produkteve të teknikës së zezë respektivisht televizorëve.
• Përgjegjës për diagnoztifikim të problemeve teknike.
• Përgjegjës për pjesë reserve në kategorinë e tijë.
• Përgjegjës për mbarvajtjen e punës në kategorinë e tijë.
• Të raportoj tek menaxheri i departamentit në baza te rregullta (sipas kërkesës).

Kualifikimet:

• Të ketë njohuri të mira teknike në fushën e teknikës së zezë.
• Të ketë experience pune në fushën e teknikës së zezë.
• Preferohet të ketë të përfunduar shkollim të lartë apo trjanime relevante.
• Të jetë i gatshëm për trajnime të vazhdueshme.
• Të jetë bashkëpunes dhe i gatshëm të punoj nën presion.
• Të ketë aftësi të mira komunikuese.
• Të ketë leje të vozitje

Ne ofrojmë:

• Oeksibil punës,
• Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar,
• Mundësi reale të zhvillimit profesional,
• Njohje të teknologjive sipas trendëve të reja të zhvillimit, dhe
• Pagë konkurruese

Të interesuarit duhet të plotësojnë aplikacionin online në webfaqen tonë duke klikuar tek seksioni i Burimeve Njerëzore: http://aztech-ks.com/electronics/puna/?

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?