Kualifikimet per :
Kndidadja kerkohet qe a kete te perfunduar fakultetin ekonomik (preferohet drejtimi “Financa dhe kontablitet”) ose drejtime te tjera , apo fakulltet tjeter, te kete njohuri shume te mira te gjuhes angleze (mundesisht te deshmohet me ndonje certificate).
Te kete njohuri te Informatikes. Punes me PC, Te njoh mir Exel,Word,Access etc

Kushtet e punës:
Orari i punës do jetë prej 09:00 deri 18:00 duke perfshi edhe 60 minuta pauze. 

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?