Pozita:
Tre hulumtues për zhvillimin dhe realizimin e hulumtimit 
për politizimin e institucioneve publike të arsimit të lartë 
në Kosovë.

Punëdhënësi:
Qendra për Arsim e Kosovës
(KEC)
Data e fillimit të angazhimit :17 korrik 2018
Data e përfundimit të angazhimit: Gjithsej ditë pune: 15 shtator 2018


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?