Nga kandidatët kërkohet:

  • Të ketë përvojë të mëhershme në punë të ngjashme;
  • Të ketë shkathtësi dhe entuziazëm në kryerjen e detyrave;
  • Të ketë paraqitje profesionale;
  • Aftësi të mira komunikuese;
  • Të ketë njohuri në përdorimin e kompjuterit/teknologjisë;
  • Të jenë të gatshëm për punë me ndërrime (paradite dhe pasdite);
  • Të kenë të kryer së paku shkollën e mesme, preferohet Shkolla e Turizmit.

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të dhe një foto elektronike të bashkangjitur në adresën: info@tehalimi.me 

Nuk pranohen forma të tjera të konkurrimit.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të kontaktohen.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?