Roof Group, kompani ndertimi dhe investimi me baze ne Prishtine, eshte duke zhvilluar projektin Hill Residence ne lagjen “Prishtina e Re” dhe si rrjedhoje hap konkurs per keto pozita:

Inxhinier/e
Kushtet:

• Kandidatet duhet te jene te diplomuar,
• Te kene pervoje pune,
• Aftesi organizuese komunikuese dhe percaktime të prioriteteve të punes,
• Te jete i gatshem te punoje me orar te zgjatur.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?