Detyrat dhe përgjegjsitë:

 • Mirëpritja e konsumatorëve dhe ofrim i shërbimeve,
 • Këshillon klientët duke u ofruar atyre sqarime për produktet,
 • Ndihmon konsumatorët për të bërë zgjidhje duke ndërtuar raporte të besueshëm-duke ofruar sugjerime dhe opinione,
 • Në bashkëpunim me stafin organizon punët dhe përkujdeset që dyqani të jetë në përputhshmëri me instruksionet e kompanisë,
 • Raporton vonesat në dërgesa të mallit dhe defektet e produkteve,
 • Sigurohet që çmimet e produkteve të jenë të vendosura dhe te azhurnuara,
 • Bën rregullimin dhe renditjen e produkteve sipas instruksioneve,
 • Monitoron dhe mirëmban dyqanin,
 • Dhe detyra tjera të përcaktuar nga punëdhënësi.

Kualifikimet:

 • Preferohet të ketë të përfunduar së paku shkollimin e lartë,
 • Preferohet së paku 1 (një) vit përvojë pune në shitje,
 • Të jetë metodik dhe i/e organizuar,
 • Fleksibil dhe i/e shpejt në zgjidhjen e problemeve,
 • Njohuri shumë të mira në kompjuter dhe produkteve që shet kompania,
 • Preferohet leje e vozitjes (kategoria B),
 • Preferohet të jenë me vendbanim afër pikave të shitjes,
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese me klientët.

Ne ofrojmë:

 • Orar fleksibil të punës,
 • Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar,
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional,
 • Njohje të teknologjive sipas trendëve të zhvillimit, dhe
 • Pagë konkurruese.
 • Të interesuarit duhet të plotësojnë aplikacionin online në webfaqen tonë duke klikuar tek seksioni i Burimeve Njerëzore:

http://aztech-ks.com/electronics/burimetnjerezore/

Afati për aplikim deri me datë: 15.04.2019.

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?