TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend -it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozit ën: Analist i Portfolios për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme për Degën në Prishtinë

Përgjegjësitë:

Të ndërtojë portfolio të shëndoshë përmes shitjes direkte
Të analizojë dhe propozojë rastet e kredisë për aprovim
Të shërbejë klientët me përkushtim dhe të ndërtojë relacione profesionale me ta
Të monitoroj trendet e tregut dhe njoftojë për përshtypjet mbi tregun
Të prezantojë bankën në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e saj
Detyra tjera relevante

Kualifikimet e kërkuara:

Diploma e Fakultetit Ekonomik ose Administrim Biznesi
Preferohet 1 -2 vite eksperiencë bankare, e preferuar në segmentin NVM
Preferohet eksperiencë tjetër biznesi, me përvojë analitike
Preferohet eksperiencë profesionale në shitje
Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifi ke të tij
T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm
Njohuri të mira të MS Office
Efikas në punë ekipore
Aftësi të shkëlqyera të gj uhës angleze
Licencë drejtimi automobili Kategoria B

Ky konkurs apo kjo shpallje skadon ne ora 11:59pm, Tuesday April 2nd, 2019

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?